Členské příspěvky

Příspěvky lze platit najednou a nebo rozdělit do dvou plateb (jedna v lednu a druhá v červenci).

Platí se na účet 2601077707/2010. Do poznámky prosím uvedte jméno člena.

Dospělí (15+)

3 000 Kč

Děti (6-14)

3 000 Kč

Nehrající členové

600 Kč